Omvärldskoll: intressant undersökning

Björn Mellstrand
Björn Mellstrand 22 december, 2004
Kategorier:
Blogg, Omvärldskoll

PTS har presenterat en temo-undersökning om det svenska folkets telefoni-, mobil- och internetanvändande. Bland annat kan man läsa att 71 procent har tillgång till Internet i hemmet, varav 31 procent via bredband. Undersökningen ger också information om svenskarnas attityder till t ex strålning från mobiltelefoner. Om undersökningen kan man också läsa på idg.se.

BjM