Mobilisering via Facebook

Tidigare Medarbetare 12 oktober, 2007
Kategorier:
Blogg, Sociala medier

75 060 medlemmar finns denna morgon i gruppen Gatuvåldet måste stoppas.

Gruppens initiativtagare är 15 årige Anton Abelin som var på samma fest som den omkomne 16-åringen förra helgen.

Tidningar, teve, radio och bloggvärlden  har lyft både fenomenet med bildandet av Facebook-gruppen och ungdomsvåldet i stort.

Parallellt finns mycket information tillgänglig om de häktade på nätet. Allt ifrån att deras namn offentliggörs i bloggar till att deras Facebook-profiler är synliga. Näthoten är så starka mot familjerna till de anhöriga att de nu fått gömma sig .

Vad vi ser här är en spegling av samhället. Allt det goda och allt det onda i världen finns också i den digitala världen. Det finns också massor att säga om integritetsfrågan men vi lämnar det därhän idag.

Idag vill vi mer fokusera på det positiva i att sociala medier kan användas för att kommunicera, skapa meningsfullt innehåll och aktiviteter för stora grupper av människor. Att den som vill kan bidra med innehåll och få uppmärksamhet för aktuella frågor. Tekniken har möjliggjort det.

För 15-årige Anton Abelin har hans Facebook-grupp gett honom en möjlighet att lyfta ungas perspektiv på gatuvåldet. Med engagemang och trovärdighet ger han råd om förhållningssätt för både unga och vuxna i intervju efter intervju. Idag kommer han också att hålla det inledande talet vid manifestationen ”Bevara oss från gatuvåldet” som kommer att ske i Kungsträdgården klockan 17. Liknande demonstrationer kommer att ske i Göteborg, Eskilstuna samt Malmö samma tid idag.

Ett lysande exempel på de sociala mediernas förmåga att ge människor verktyg att uttrycka engagemang och vilja att förändra. Över partipolitiska gränser och med en enorm snabbhet och möjlighet till stort genomslag.
Brit

P.S.
Facebook-gruppen ”Gatuvåldet måste stoppas” har följande programförklaring:
Gatuvåldet måste någon gång få ett slut. Varje år förloras många människoliv pga att många ungdomar inte förstår att de kan framkalla livsfara genom detta extrema våld vi nu sett igen.  Med denna grupp vill jag uppmana alla till att sluta slåss, det leder inte till något bättre! Vi måste nu agera aktivt själva och kan inte bara titta på när ungdomar omkring oss förlorar sina liv