Arkiv för augusti 18th, 2008

Att lyssna på medarbetare och konsumenter

18.Aug Hos Resumé kan vi läsa att Aftonbladet nu tar krafttag för att bli mer innovativa. Agnes Sävenstedt skall bli innovationschef: …en nyinrättad tjänst med syfte att ta tillvara på medarbetarnas goda idéer och se till att de genomförs. Medarbetare är en väg att gå för att få bra idéer ifrån folk som är verkligt insatta […]

Befriad zon: Sensommarreflektioner

18.Aug Kulturens makt Jag har vandrat – ja, smått salig – omkring under Stockholms Kulturfestival och sett hur det plötsligt funkar. Här är morsorna och farsorna på stan (ge oss bara en bra anledning så lämnar vi sofforna), här samlas ungdomarna – utan våld. Operasnobbarna lyfter bara lite på ögonbrynen när skrålande ungdomar ginar över Gustaf […]