Osäkra väljare och sociala medier

Tidigare Medarbetare 30 september, 2013
Kategorier:
Digital politik

TV4 presenterar idag en ny undersökning från Novus som visar att andelen osäkra väljare är rekordmånga (det är ju  också röster som inte mäts i opinionsmätningar eftersom de inte bestämt sig). Vilka är då de osäkra väljarna. Ja det är inte de unga, Novus kartläggning visar,  enligt TV4, att de osäkra väljarna oftare är kvinnor än män, att de är i åldern 30-49 år och att de ofta arbetar i statlig anställning. De säger sig vara ointresserade av politik men intresserade av samhällsproblem. Det är också, enlig inslaget, många saker som påverkar vad de osäkra väljarna i slutändan röstar på, som någon säger i inslaget ”när jag går in i vallokalen så kan det stå mellan tre partier så då kan det nästan bli som ett lotteri”.

TV4 berättar vidare att de osäkra väljarna efter valet 2010 var fem procent, idag beräknas andelen osäkra väljare ligga på 17 procent inför valet 2014. Jag vet inte om det här är brukligt att det ett knappt år innan valet finns fler osäkra väljare än det i slutändan blir men om vi utgår ifrån att det här är tänkbart så innebär det ju att de osäkra väljarna kan avgöra valet.

De här siffrorna är galet intressanta att fundera över i relation till sociala medier. 2010 visade en TNS SIFO-undersökning att traditionella medier var viktigast för de osäkra väljarna. Jag är inte lika säker på att det kommer att vara så 2014. Vi vet är ju att det i den här åldersgruppen, 30-49 år, finns en stor andel som gärna använder sociala nätverk för att möta likasinnade att dela erfarenheter, åsikter och värderingar med, t.ex. är andelen kvinnor i åldersgruppen 36-45 år som dagligen använder Facebook 47 procent, att jämföra med männens 33 procent.*

Det här är verkligen en aktiv grupp i sociala medier som är bloggläsare, bloggproducenter och flitiga användare av såväl Facebook, Pinterest som Instagram. Så kan då en tweet eller en Facebookdialog hjälpa till i beslutsprocessen för de här osäkra väljarna? Ja lika mycket som övriga vägar som leder fram till beslut under en valrörelse för de som ej bestämt sig men som vill utnyttja sin möjlighet att rösta. I grunden handlar beslutet säkerligen om förtroende och bäst lösningar på de problem och funderingar man har. När man står där i vallokalen som kvinnan i inslaget beskrev, vad kommer då leda till var man lägger sin röst i det där vallotteriet?  Mer eller mindre uttalat handlar det om tidigare erfarenheter, kunskap om de olika alternativen ifråga, mycket känslor och det som fastnat i våra minnen där t.ex. en konversation med en politiker av kött och blod om precis de frågor som enagerar skulle kunn vara utslagsgivande. Att bli sedd i den egna kunskapsjakten och tydliga värderingsgrunder hos de olika alternativen kommer kunna vara centralt.

Ser verkligen framemot valrörelsen 2014 och nyfiken på vilken effekt sociala medier kommer att ha, summerade förra valet som ett Facebookval. Min gissning är att 2014 kommer att bli både skärmdumparnas valår och de stora politiska samtalens valår. Tänker på väljaren i TV4 inslaget som säger att hon är ointresserad av politik men intresserad av samhällsproblem”….förstå vilken möjlighet ….tror att sociala medier kan göra politiken och politiker mer begripliga.

Se hela inslaget här ”rekordmånga osäkra väljare”:

Imorgon pratar jag sociala medier och politik klockan 6.45 i Nyhetsmorgon.

*Källa Internet och svenskarna 2012

Taggad som: