Om delaktighet i samhället skapas via nätet – vad blir ditt ansvar?

Tidigare Medarbetare 26 november, 2013
Kategorier:
Reflektioner

Förra veckan presenterade .se statistiken om Svenskarna och internet 2013. Rapporten är en kartläggning av användningen av Internet och media där de även försöker titta på hur nätet påverkar enskilda individer, familjer och samhället.

Rapporten visar en stabilisering av internetanvändandet (89 procent) och två av tre använder sig av en mobil för att koppla upp sig till internet. Utvecklingen av att kvinnorna tar över internet har förstärkts av användandet av smarta mobiler. Till exempel använder sju av tio 12-15 åringar Instagram. 16-25 åringarna är de mest aktiva av alla och bidrar samt interagerar flitigast på nätet.

I årets rapport finns också några andra siffror värda att lyfta fram som både är fantastiska och allvarliga.

Fantastiska för att de visar vad nätet betyder för känslan av delaktighet i ”informationssamhället” (vilket 2013 ändå väl får anses vara likvärdigt med ”samhället” per se). Allvarligt för att de visar hur angeläget det är att så många som möjlighet kan uppleva den delaktigheten.

Sambandet mellan att vara digitalt aktiv och känslan av delaktighet som beskrivs under kapitlet ”Delaktighet och beroende” är utmanande. Det passar bollen till er alla som kan vara eller är pusselbitar i det digitaliseringsarbete som måste ske brett. Det utmanar varje förälder, skolan, organisationer och andra. Har sedan länge hävdat att det är lika centralt för samhällsutvecklingen att förstå nätet och digitaliseringen på djupet som att lära sig läsa för att kunna delta. Att vara digital analfabet är lika exkluderande som det är att inte kunna läsa och skriva.

Årets rapport visar hur skrämmande rätt jag har i den jämförelsen.

Följande säger rapporten är utmärkande för de som känner sig delaktiga i informationssamhället:

 • De har en egen dator
 • De är företrädesvis unga och välutbildade med en god inkomst
 • De tycker om att prova nya tekniska prylar.
 • De tillbringar mycket tid på internet
 • De använder internet på arbetet (den tiden spelar större roll för delaktighet än internettiden hemma)
 • De tillbringar mycket tid i  de sociala nätverken
 • Vad man gör på nätet spelar stor roll
 • Drygt åtta av tio i åldern 16-45 år känner sig helt och fullt eller till stor del delaktiga.
Här får ni svaret på varför det måste prioriteras att komma över den här lilla tekniska tröskeln eller hantera de fördomar man har privat om att sociala medier är till för att skryta om sig själv på Facebook eller Instagram. Rapporten visar att digital läskunnighet betyder delaktighet i samhället. Det bär vi alla ett gigantiskt ansvar för att förändra. I rapporten finns följande formulering  som bör trigga alla som arbetat med bildning i olika frågor:
”De som känner sig mest delaktiga är små grupper som till exempel flera gånger dagligen är på Twitter eller som flera gånger dagligen postar inlägg och kommentarer på öppna diskussionsforum. Det som tycks påverka känslan av delaktighet är således hur aktiv man själv är. Hit hör inte bara bloggar och mikrobloggar utan också i vilken mån man gör egna statusuppdateringar, kommenterar vad andra skriver och postar inlägg på öppna diskussionsfora. Det är också här vi kan finna de starkaste sambanden mellan känslan av delaktighet och olika aktiviteter.
Starkast samband uppvisar dock bakgrundsvariabler som utbildning och inkomst, vilket innebär att de med hög utbildning och inkomst i genomsnitt känner en större delaktighet. Sedan kommer hur centralt internet är för ens arbete, och därefter en rad olika aktiviteter.”
Det finns mer forskning på temat som stärker de här delaktighetsresonemangen.  Under Internetdagarna fick vi t.ex. höra spelforskaren Jane McGonigal resonera om vilken känsla av självbestämmande och bemyndigande som spelandet ger. Hur aktiva onlinespelare fylls av positiva känslor av hoppfullhet, upplever sig vara ”super-empowered”, är extremt målfokuserade och mycket lösningsorienterade. Här får vi ytterligare utmaningar – hur ser det ledarskap ut i skolan eller på arbetsplatser som förmår ta hand om de här krafterna?
Internet och svenskarna avslutas så här:
”Det hjälper till om man besöker bloggar eller Twitter. Allra mest delaktiga känner sig de som flera gånger dagligen är på Twitter och de som postar inlägg på olika forum flera gånger dagligen och kommenterar vad andra har skrivit.”
 • Vad händer om flickor känner sig mer delaktiga än pojkar? Om vi idag ser att 12-15 åriga flickor känner sig mer delaktiga. Följer det här med dem upp i yrkeslivet eller möter de en annan struktur i arbetslivet?
 • Vad händer om de som inte arbetar med datorer dagligdags inte känner sig delaktiga?
 • Vad händer om de som känner sig delaktiga via sitt sätt att använda nätet går vidare i livet och möter strukturer som inte förmår se eller värdesätta detta?
Och är det inte ett gigantiskt misslyckande att även här, redan nu, visar sig att den teknik som minsann skulle radera alla hierarkier, sudda ut alla möjliga gränser och ge möjlighet för alla att delta direkt dras med samma gamla vanliga problematik. Inkomst och utbildning avgör känslan av delaktighet. Trots att potentialen finns att bredda engagemang och delaktighet tack vare verktyg som är både öppna, tillgängliga och oftast kostnadsfria. Men du behöver verktyg och kunskap om samband mellan aktivitet och samhällsdelaktighet.
För mig blir årets siffror en påminnelse om att teknik är neutralt. Teknik i sig suddar inte ut några gränser. Vi måste fortfarande vilja förändra på djupet. Inte nöjt konstatera att det här kommer förändra världen för att små bebisar gurglar över blinkande läsplattor.  Det krävs mer än så. Av var och en av oss. Politiken löser inte allt. Arbetsgivare har ett ansvar. Skolan har ett ansvar. Folkbildningssverige har ett ansvar. Och framför allt du och jag.

/Brit Stakston

Läs gärna rapporten Svenskarna och internet 2013 sin helhet här, ger en fin bild av utvecklingen av nätet. Glöm inte heller Den digitala agendan och Digitaliseringskommissionen.

Andra lästips:

Hur bidrar du till digitaliseringen?

Abdikerande vuxna stort problem för nätutvecklingen?

Digitala och analoga värderingar måste mötas

Digitala och analoga fördomar måste bearbetas

BEFRIAD ZON: Öppet brev till näteliten

Taggad som: