Microsoft: Jobba hemma-dagen

JMW har i uppdrag att positionera Microsoft som marknadsledande inom flexibelt arbete, både inom ledarskap och tekniska lösningar. Kommunikationskonceptet kallar vi för Det nya arbetslivet (DNA).

Jobba hemma-dagen har varit en av 10-talet DNA-aktiviteter de senaste åren. 2014 arrangerades dagen för tredje året i rad i syfte att öka intresset för flexibelt arbete. Strategin är att etablera ”Jobba hemma-dagen” som en nationell kalenderdag. De två första åren genomfördes egna undersökningar om svenskarnas syn på flexibelt arbete. Resultatet användes för att informera beslutsfattare och media. Med hjälp av Tidsmaskinen kan Facebookanvändare få svar på hur mycket tid som går åt till exempelvis onödiga möten och vad man kan göra med den tiden istället om man jobbar hemma en dag. Opinionsbildare och företagare har kontaktaktas med personliga Jobba hemma-kit. Andra aktiviteter har varit kampanjsajt, webbinars, debattartiklar och rundabordssamtal.

Första året engagerade sig 50 företag, de följande två åren över 140 företag. Totalt har dagen genom åren genererat över 500 pressklipp, radio- och tv-inslag.

Kampanjen belönades med guld (B2B) och silver (Integrerat) på Spinngalan 2012.