datorhälsan

Microsoft: Svenska datorhälsan

Datorvirus kan drabba alla, ändå kommuniceras virusskydd ofta på en tekniskt avancerad nivå. Vi ville därför skapa en plattform från vilken Microsoft kunde prata virusskydd till allmänheten och ta positionen som folkets rådgivare inom datorsäkerhet. Denna plattform skulle även inrymma en taktisk aktivitet som drev nedladdningar av antivirusprogrammet Microsoft Security Essentials.

Vi valde att se på datorn som en förlängd del av kroppen och lät oss inspireras av klassiska, svenska folkhälsokampanjer. Vi startade ”Svenska Datorhälsan”, komplett med grafisk profil, hemsida, rådgivning, säkerhetschatt, affischkampanj, event med promotionmaterial som t-shirts och kondomer, partnerbrev till journalister och en Facebookapplikation.

Under kampanjperioden hade nedladdningssidan 127 000 besökare, vilket var 27 procent mer än uppsatt mål.