Christina Linderholm

Styrelseledamot

Vår styrelseordförande Christina Linderholm har många års erfarenhet av såväl företagande som styrelsearbete och politik. Inom organisationen Företagarna hann hon med att vara både utbildningsansvarig, kommunikationschef, representant i Bryssel, chef för näringspolitiken och slutligen tf VD. Praktisk kunskap av styrelsearbete har hon från bl. a Föreningssparbanken, Swedbank, Statens Biografbyrå, Utbildningsradion (UR) som ordförande, Urmakarskolan, arbetande ordförande och f n Stockholms Hamnars styrelse. Hon har haft ett flertal politiska uppdrag, som tex. ledamot i stadsdelsnämnd, kommunfullmäktig i Stockholm och riksdagsledamot.

E-post:
christina.linderholm@jmw.se
Mobil:
+46 (0)70 723 11 01