Jonny Simonsson

Ekonomichef

Övergripande ansvarig för ekonomin på JMW. Har en lång erfarenhet av ekonomi- och redovisningsarbete i både svenska och internationella bolag. På min fritid gillar jag att träna, äta god mat och resa.

E-post:
jonny.simonsson@jmw.se
Telefon:
+46 (0)8-53 48 07 51
Mobil:
+46 (0)721 81 17 19